ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN AFSPRAKEN

De afspraken kunnen op volgende manieren gemaakt worden:

  • rechtstreeks met ons in de praktijk

  • telefonisch

  • online via onze website

Hiervan krijgt u telkens een mail op het moment dat de afspraken worden gemaakt, en ongeveer 24u op voorhand een mail met herinnering. Dit is echter een service en u bent steeds zelf verantwoordelijk om uw gemaakte afspraken bij te houden en na te leven. Het niet ontvangen van een mail kan geen geldig excuus zijn om uw afspraak niet na te komen.

Wij proberen rekening te houden met de gekozen therapeut, maar deze kan nooit gegarandeerd worden wegens organisatorische redenen.

Annulatie - wijzigen afspraak

Afspraken kunnen alleen telefonisch gewijzigd of geannuleerd worden. Dit kan ten laatste de dag op voorhand tijdens de openingsuren van de praktijk. In het weekend kan u dit inspreken op het antwoordapparaat. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd, wordt deze altijd aangerekend.

TE LAAT OP AFSPRAAK

Indien u te laat komt op een afspraak, kunnen wij niet langer behandelen dan het afgesproken tijdstip, dit om de goede loop van onze agenda te waarborgen.

Wij behouden ons het recht om niet meer te starten met de behandeling als u meer dan 15’ te laat komt op uw afspraak. Deze wordt dan wel aangerekend.

Duur behandeling

Elke behandeling kinesitherapie, medische pedicure of osteopathie kort duurt max 30 minuten en min 20 minuten. Een behandeling osteopathie duurt max 45 minuten en min 30 minuten.

Hiervan kan niet afgeweken worden.

VOORWAARDEN BETALING

Rekeningen worden na max. 10 verkregen behandelingen kinesitherapie, of 1 behandeling osteopathie of medische pedicure, betaald in de praktijk. Dit kan zowel contant, met Bancontact of Payconiq / Mobile Bancontact. Indien er vroegtijdig wordt gestopt met een reeks behandelingen, krijgt u een melding via mail of sms dat uw rekening klaarligt en moet deze binnen een termijn van 10 dagen na melding betaald worden in de praktijk. Overschrijving worden alleen bij uitzondering verstuurd, en hierbij kan het getuigschrift alleen verkregen worden in de praktijk (nadat de som op onze rekening staat).

De niet betaling van de rekening op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe rappelprocedure. in geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van €15,00, van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf ver- valdag factuur en een schadeloosstelling van 15% forfaitair (met een minimum van 50,00 €) aangerekend worden. Ingeval van niet-betaling zijn enkel de rechtbanken van roeselare bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

Let op! Bij niet tijdige betaling van de rekening zal deze geïnd worden via de gerechtsdeurwaarder met alle meerkosten ten uwe laste. Betaal dus tijdig uw factuur.