bol
Facebook Twitter
 
 
Specialisaties
Hieronder vindt u een aantal specialisaties. Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor shockwave therapie (ESWT) en fitness en cardiofitness.
 
ALGEMENE KINESITHERAPIE
STIPPELLIJN
Dit blijft onze hoofdpijler van de praktijk. Hier gaan we vooral de patiënten begeleiden, behandelen en revalideren die een ongeval of operatie hebben gehad of die ergens pijn hebben door een ontsteking, ziekte of aandoening. Ook worden patiënten opgevangen die lijden aan een ziekte zoals MS, Parkinson, fibromyalgie, ...
 
SPORTKINESITHERAPIE
STIPPELLIJN
De sportkine is gespecialiseerd in het revalideren van mensen met sport- en orthopedische letsels. Dit betekent dat wij ons voornamelijk richten op heel diverse letsels, van lichte spierproblemen als contracturen, scheuren en dergelijke, tot de intensievere revalidaties zoals kruisband-, meniscus- of kraakbeenrevalidaties. Dit kan zowel bij de recreatieve jogger, als bij de doorwinterde (top-)sporter. Natuurlijk worden ook niet-sporters met een orthopedisch probleem zoals een zware enkeldistorsie of een complexe fractuur adequaat begeleid en gerevalideerd.
 
MANUELE THERAPIE / OSTEOPATHIE
STIPPELLIJN
Manueel losmaken van blokkades en beperkingen in het bewegingsapparaat.
 
PRENATALE KINESITHERAPIE
STIPPELLIJN
De prenatale kine wordt meestal gegeven in 3 sessies. Er wordt aandacht besteed aan ergonomische houdingen, spierversterkende oefeningen, relaxatietechnieken, ademhalingsoefeningen en uitleg over het verloop van de bevalling. Ook het correct opspannen van de bekkenbodem wordt reeds prenataal aangeleerd. Indien nodig, kunnen nog extra kinesessies voorzien worden ter behandeling van bv. bekkeninstabiliteit, lage rugpijn, ...
 
POSTNATALE KINESITHERAPIE
STIPPELLIJN
De postnatale kine kan gestart worden 6 weken na de bevalling en bestrijkt gewoonlijk 9 tot 18 sessies met een frequentie van 1 à 2 keer per week. We zullen ons vooral richten op stabilisatieoefeningen voor de romp (buikspieroefeningen-rompcorset), bekkenbodemtraining en algemene conditietraining. Er zal steeds een aangepast individueel oefenschema opgesteld worden.
 
STIPPELLIJN
sitemap  |  site by blont